ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

Thailand Internet Crimes Against Children - TICAC Task Force

อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 7/1 สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ 1599

อีเมล์

ส่งข้อมูล